LET OP:

Wegens de corona-epidemie vragen wij u rekening te houden met de volgende maatregelen: 

U kan enkel online een afspraak boeken indien u geen voor COVID 19 verdachte symptomen hebt. 

Neem bij verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts en grieperig gevoel, smaak of geurverlies, waterige diarree eerst telefonisch contact, betreed onze wachtzaal niet. Wanneer u contact heeft met COVID 19-positieve patiënten, dient u eveneens eerst telefonisch contact te nemen. Na telefonische inschatting, kan de arts u indien nodig verwijzen en aanmelden in onze triagepost; zodat u daar verder geholpen kan worden met voldoende beschermingsmaatregelen. 


Kom steeds met mondmasker en alléén naar uw afspraak (dubbelgevouwen vaatdoek of sjaal). Enkel indien noodzakelijk kan één begeleider u vergezellen. Deze dient ook een mondmasker te dragen en mag geen contact hebben met patiënten met het coronavirus.

Indien de stoelen in de wachtzaal bezet zijn, vragen wij om buiten of in de wagen even te wachten.


Meer info over het coronavirus COVID-19, zie rubriek 'Nieuws', of surf naar www.info-coronavirus.be.


Hoe een afspraak maken? 

Om wachttijden te beperkten werken de artsen in beide praktijken op afspraak. Consultaties, uitgezonderd een eerste afspraak, kunnen bij voorkeur elektronisch ingepland worden.

- via deze website


Afspraak maken


- via de app 'mijnonlineagenda' (installatieprocedure zie onderaan de pagina)

Tevens kunnen afspraken telefonisch ingepland worden. U kan ons gedeeld medisch secretariaat bereiken van 8u00 tot 12u00 en van 16u00 tot 19u00 op beide nummers: 089 56 78 83 en 089 75 71 40.  

Voor dringende oproepen kunnen beide telefoonnummers doorlopend gebruikt worden tussen 8u00 en 19u00. 

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen en worden telefonisch aangevraagd, bij voorkeur voor 11u. 

Let op: Indien u een eerste afspraak wenst in onze praktijk, dient deze steeds telefonisch ingepland te worden!


Houd u bij het online inplannen van een afspraak rekening met de juiste locatie van uw afspraak: 

- JAV duidt aan dat uw afspraak plaatsvindt op de Javanastraat 92 te Maaseik. 

- WIL wijst op praktijk Wilgenveld, Gebroeders Crollstraat 7 te Maaseik. 


Graag één afspraak per persoon. Voor verzekeringsonderzoeken, uitgebreide  of pre-operatieve onderzoeken plant u best een dubbele afspraak. 

Als huisarts staan wij ook in voor spoedgevallen, daardoor kan het gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw afspraak. 


Mee te nemen bij uw afspraak: 

  • Identiteitskaart (of elektronische verblijfkaart)

  • Bij kinderen de kidsID en/of de ISI Plus kaart 

  • Een lijstje met uw medicatie 


Bij levensbedreigende aandoeningen bel 112

’s Nachts (na 19u00 of voor 8u00), in het weekend en op feestdagen kan u de wachtarts bereiken op het centraal nummer 089 75 41 04. 


Attesten, formulieren en voorschriften 

Voorschriften en attesten worden vanaf 2015 uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging en kunnen dus niet aangevraagd worden via telefoon of mail. 

Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. 

Tijdens de consultatie geven we voldoende voorschriften mee tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig. 

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig.  Gelieve daarom hiervoor op raadpleging te  komen. Uw arts mag daarenboven enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. 

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. 


Resultaten

Om medico-legale redenen wijzen we er u op dat de eindverantwoordelijkheid voor het opvragen van resultaten bij uzelf ligt. Gelieve daarom na elk onderzoek steeds het resultaat na te vragen.


Raadplegingsmomenten per arts 

Jav: praktijk te Javanastraat 92

Wil: praktijk Wilgenveld, Gebroeders Crollstraat 7

X: geen spreekuurmaandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag


voormiddag

namiddag

voormiddag

namiddag

voormiddag

namiddag

voormiddag

namiddag

voormiddag

namiddag

dr. Wim Beenders

Wil

Wil

Wil

Wil

Wil

Wil

Wil

X

Wil

Wil

dr. Liesbeth Van de Voorde

Wil

Wil

Wil

Wil

Wil

X

Wil

Wil

X

Wil

dr. Marc Van Nuland

Jav

Jav

Jav

X

Jav

X

X

X

Jav

Jav

dr. Ruth Baens

Jav

Jav

Jav

Jav

Jav

X

Jav

Jav

Jav

X

dr. Lies Knippenberg

Jav

Wil

Jav

X

Wil

Jav

Jav

Wil

Wil

JavTarieven 

Wij zijn allemaal geconventioneerde artsen, wij houden ons aan de tarieven die door het RIZIV worden bepaald. 

Weduwen, mensen met een handicap, mensen met een laag inkomen of werklozen betalen enkel het remgeld na de consultatie. De arts stuurt het getuigschrift zelf naar de mutualiteit van de patiënt. 

Als uw globaal medisch dossier (GMD) werd afgesloten bij één van de artsen van de netwerkpraktijk, gelden de voordelen van verhoogde terugbetaling voor alle prestaties bij één van de artsen van Inverzo. Alle artsen werken in hetzelfde medisch dossier. 


Installatie app ‘mijnonlineagenda’ 

Beschik je over een smartphone, dan kan je met deze app afspraken rechtstreeks inplannen. Je kan de beschikbare afspraakmomenten opvragen, inplannen en beheren. 

  
Zoek in de App Store, Google Play of Windows Store naar mijnonlineagenda (1 woord) of klik op onderstaande iconen: 

De app is gratis – Nederlands, Frans, Engels.

Inloggen
Domain of site ID = inverzo.be
De gebruikersnaam en het wachtwoord is identiek aan deze voor de online praktijkagenda.
Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Klik hier.