Hoe een afspraak maken? 

Om wachttijden te beperkten werken alle artsen op afspraak. Consultaties, uitgezonderd een eerste afspraak, kunnen bij voorkeur elektronisch ingepland worden.

- via deze website


Afspraak maken


- via de app 'mijnonlineagenda' (installatieprocedure zie onderaan de pagina)

Tevens kunnen afspraken telefonisch ingepland worden. U kan ons medisch secretariaat bereiken van 8u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 18u00 op het nummer 089 56 78 83. Op vrijdag is het secretariaat in de namiddag bereikbaar van 14u00 tot 19u00.

  

Voor dringende oproepen kan u ons doorlopend bereiken tussen 8u00 en 18u00. Op vrijdag zijn wij tot 19u00 bereikbaar. Huisbezoeken zijn voorbehouden voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen en worden telefonisch aangevraagd, bij voorkeur voor 11u.


Let op: Indien u een eerste afspraak wenst in onze praktijk, dient deze steeds telefonisch ingepland te worden!


Graag één afspraak per persoon. Voor verzekeringsonderzoeken, uitgebreide  of pre-operatieve onderzoeken plant u best een dubbele afspraak. 

Als huisarts staan wij ook in voor spoedgevallen, daardoor kan het gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw afspraak. 


Mee te nemen bij uw afspraak: 

  • Identiteitskaart (of elektronische verblijfkaart).
  • Bij kinderen de kidsID en/of de ISI Plus kaart.
  • Een lijstje met uw medicatie.


Bij levensbedreigende aandoeningen bel 112

’s Nachts (maandag tot en met donderdag na 18u00, op vrijdag na 19u00 of voor 8u00), in het weekend en op feestdagen kan u de wachtarts bereiken op het centraal nummer 011 60 40 60. 


Attesten, formulieren en voorschriften 

Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging en kunnen dus niet aangevraagd worden via telefoon of mail. 


Tijdens de consultatie maken we voldoende voorschriften aan tot het volgende bezoek. Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig. 

Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig.  Gelieve daarom hiervoor op raadpleging te komen. Uw arts mag daarenboven enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. 

Valse attesten zullen steeds geweigerd worden. 


Resultaten

Om medico-legale redenen wijzen we er u op dat de eindverantwoordelijkheid voor het opvragen van resultaten bij uzelf ligt. Gelieve daarom na elk onderzoek steeds het resultaat na te vragen.


Raadplegingsmomenten per arts 

X = raadpleging

0 = niet aanwezig in de praktijk


maandag

dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag


voormiddag

namiddag

voormiddag

namiddag

voormiddag

namiddag

voormiddag

namiddag

voormiddag

namiddag

dr. Wim Beenders

X

X

X

X

X

X

X

0

X

X

dr. Liesbeth Van de Voorde

X

X

X

X

0

0

X

X

X

X

dr. Marc Van Nuland

X

X

X

0

X

0

0

0

X

X

dr. Ruth Baens

X

X

X

X

X

0

X

X

X

0

dr. Lies Knippenberg

X

X

X

0

X

X

X

X

X

0

dr. Ward Van de WygaartXXXXXXX0XXTarieven 

Wij zijn allemaal geconventioneerde artsen, wij houden ons aan de tarieven die door het RIZIV worden bepaald. 


Als uw globaal medisch dossier (GMD) werd afgesloten bij één van de artsen van de groepspraktijk, gelden de voordelen van verhoogde terugbetaling voor alle prestaties bij één van de artsen van INVERZO. Alle artsen werken in hetzelfde medisch dossier. 


Installatie app ‘mijnonlineagenda’ 

Beschik je over een smartphone, dan kan je met deze app afspraken rechtstreeks inplannen. Je kan de beschikbare afspraakmomenten opvragen, inplannen en beheren. 

  
Zoek in de App Store, Google Play of Windows Store naar mijnonlineagenda (1 woord) of klik op onderstaande iconen: 

De app is gratis – Nederlands, Frans, Engels.

Inloggen
Domain of site ID = inverzo.be
De gebruikersnaam en het wachtwoord is identiek aan deze voor de online praktijkagenda.
Gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten? Klik hier.