Als huisarts willen wij uw centraal aanspreekpunt, uw vertrouwenspersoon  zijn binnen de huidige hoogtechnologische geneeskunde. 

Wij adviseren u, maar houden steeds rekening met uw mening als patiënt en hierbij spelen zowel uw familiale als professionele context een rol. Wij zullen zelfzorg en eigen verantwoordelijkheid van u als patiënt stimuleren. 

Wij trachten ons te baseren op wetenschappelijke onderbouwde adviezen (Evidence Based Medicine). Hiertoe verplichten wij ons ook om geregeld bijscholingen te volgen zodat we op de hoogte blijven van de laatste evoluties binnen de huisartsgeneeskunde en geaccrediteerde huisartsen blijven. Het kan gebeuren dat er een arts in opleiding de consultaties of huisbezoeken bijwoont. Wij willen jonge artsen de kans geven om iets te leren uit onze praktijk en zelf staan wij open voor de input van jonge collega’s. 

In onze praktijk beschikken we dan ook over de mogelijkheden om: 

  • ·         een ECG (elektrocardiogram) af te nemen 
  • ·         kleine ingrepen uit te voeren (behandeling van wratten, wegname van kleine huidletsels,...) 
  • ·         kleine trauma's te behandelen (wondhechting, behandeling van eenvoudige breuken en verstuikingen) 
  • ·         longfunctieonderzoek te verrichten (spirometrie)  
  • ·         preventief kankeronderzoek te doen (baarmoederhalsuitstrijkje, prostaatonderzoek, e.a.)  
  • ·         zwangerschappen op te volgen  

Wij richten ons tevens op een persoonsgerichte zorg. Hierbij streven wij in samenwerking met u een integrale zorgverlening na. We zijn overtuigd dat uw welzijn niet alleen bepaald wordt door de aan- of afwezigheid van ziekte, maar ook door psychosociale factoren. Daarom besteden we ook aandacht voor uw eigen beleving. 

Wij streven de beste samenwerking na. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerken nuttig is, hierdoor verhogen wij onze beschikbaarheid en delen we onze ervaringen. Wij overleggen dagelijks en zorgen zo voor een continuïteit in de zorgverstrekking. Bepaalde administratieve en andere taken worden gedelegeerd aan de praktijkassistente, waardoor er voor de artsen meer tijd vrijkomt voor de zorg voor de patiënt. Wij werken dan ook in hetzelfde elektronisch medisch dossier. Hierdoor kan elke arts uit onze praktijk deze info raadplegen en zo nodig kunnen de artsen voor mekaar inspringen in bepaalde situaties om aan de patiënt een continuïteit van zorgen te bieden.  

Naast samenwerking binnen onze eigen praktijk, vinden wij ook samenwerking met andere hulpverleners belangrijk (thuisverpleegkundigen, diëtisten, kinesisten, apothekers, logopedisten, podologen, psychologen en collega’s specialisten). 

Om de continuïteit van zorgen te garanderen, is het noodzakelijk om ook samen te werken met de collega’s uit de huisartsenkring, VZW KINEMA (Kinrooi, Neeroeteren, Maaseik, Opoeteren).